Øget strafrente

Strafrenten bliver forhøjet igen ved årsskiftet. Ved indgåelse af nye leasingaftaler i 2024 er det vigtigt at være opmærksom på, at strafrenten stiger med 1,1 procent. Dette skyldes en markant stigning for et halvt år siden. Når bilbranchen benytter sig af muligheden for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b, pålægges […]